Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo

Archive for the ‘Oznamy’ Category

Korešpodenčné hlasovanie rok 2019

nedeľa, 23 augusta, 2020

V korešpondenčnom hlasovaní podielnikov za rok 2019 boli nasledovné výsledky:

Bod 1: Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke za rok 2019 -za hlasovali podielnici , predstavujúci 76,35 % všetkých hlasov (77 435), žiadny podielnik nehlasoval proti.

Bod 2 : Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia za rok 2019 schválená 76,35 % hlasov podielnikov (77 435), žiadny podielnik nehlasoval proti

Bod 3 : Plán činnosti spoločenstva a návrh finančného rozpočtu na rok 2020 – 75,78 % podielnikov hlasovalo za návrh (76 860) , jeden podielnik s počtom hlasov 575 bol proti.

Bod 4: Odmena dozornej rady za rok 2019

-za schválenie návrhu hlasovalo 74,95 % všetkých hlasov(76 018),podielnici s počtom hlasov 1417 boli proti .

Bod 5 : Výška finančných profitov za pôdu a les

za schválenie hlasovalo 74,95 % podielnikov (74,95 %) , návrh neschválili podielnici s počtom hlasov 1 417.

Výsledkom hlasovaní je jednoznačné schválenie bodov 1 až 5 (na schválenie bolo potrebných viac , ako 50 % hlasov).

Zasadnutie zhromaždenia

nedeľa, 14 apríla, 2019

Zasadnutie zhromaždenia

sobota, 18 februára, 2017

Zhromaždenie 2015

sobota, 4 apríla, 2015

Aktuality

nedeľa, 20 apríla, 2014