Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

OZNAM

pondelok, 18 apríla, 2022

Finančné náležitosti za rok 2021 pre podielnikov a nájomcov pôdy je možné prevziať osobne v zmysle pôvodného písomného oznámenia doručeného poštou, resp. osobne . Zároveň sa budú zapisovať aj záujemcovia o palivové drevo na rok 2022.