Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo

Korešpodenčné hlasovanie rok 2019

23 augusta, 2020 at 19:21

V korešpondenčnom hlasovaní podielnikov za rok 2019 boli nasledovné výsledky:

Bod 1: Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke za rok 2019 -za hlasovali podielnici , predstavujúci 76,35 % všetkých hlasov (77 435), žiadny podielnik nehlasoval proti.

Bod 2 : Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia za rok 2019 schválená 76,35 % hlasov podielnikov (77 435), žiadny podielnik nehlasoval proti

Bod 3 : Plán činnosti spoločenstva a návrh finančného rozpočtu na rok 2020 – 75,78 % podielnikov hlasovalo za návrh (76 860) , jeden podielnik s počtom hlasov 575 bol proti.

Bod 4: Odmena dozornej rady za rok 2019

-za schválenie návrhu hlasovalo 74,95 % všetkých hlasov(76 018),podielnici s počtom hlasov 1417 boli proti .

Bod 5 : Výška finančných profitov za pôdu a les

za schválenie hlasovalo 74,95 % podielnikov (74,95 %) , návrh neschválili podielnici s počtom hlasov 1 417.

Výsledkom hlasovaní je jednoznačné schválenie bodov 1 až 5 (na schválenie bolo potrebných viac , ako 50 % hlasov).

Pridajte komentár

XHTML: Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>