Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo

Korešpondenčné hlasovanie za rok 2020

9 júna, 2021 at 16:51

Návrh rozpočtu UaPPS Nolčovo na rok 2021
 Príjmy : EUR
1Zostatok k 1.1.202040 134.74
2Prenájom pozemkov a revíru 2 586.51
3Dotácie, enviroment65 000.00
4Za palivové a stavebné drevo21 178.75
5Zmluvný predaj dreva , štiepka77 400.00
6Predaj  hovädzieho dobytka – resp. mäsa18 000.00
 Celkom príjmy : 224 300.00
 Výdaje :  
1Poštovné, kolky, správne poplatky600.00
2Notár. a právne služby,nájom miestnosti Obec Nolčovo300.00
3Kancelárske potreby, tlačivá,tonery400.00
4Cestovné1 900.00
5Fond predsedu 200.00
6Materiál a náradie na prácu v lese900.00
7Materiál a služby v poľnohospodárstve15 000.00
8Mzdy – práce v lese-prečistky,výseky krov,spaľov.28 252.07
9Práce vo výbore spoločenstva21 500.00
10Energie a oleje200.00
11Daň zo závislej činnosti7 500.00
12Daň z miezd 2 400.00
13Daň z príjmu 2 100.00
14Daň zo zisku 700.00
15Daň z nehnuteľnosti2 769.53
16Kúpa podielov, resp. pozemkov  na činnosť (cesty,…)6 000.00
17Cestná daň40.00
18Požiarna ochrana, OBP100.00
19Platby do poisťovní (sociálna 9 200, zdravotná 2 380)11 580.00
20Nájom za pôdu a les16 900.00
21Platba OLH 4 800.00
22Sadenice a ochrana stromkov-prípravky 4 300.00
23Mobilný telefón350.00
24Nájom SPF a mesto Turany488.20
25Poistenie účelového zariadenia160.18
26Stavebný a iný pomocný drobný materiál300.00
27Odmena dozornej rady za rok 2020600.00
28Vedenie podvojného účtovníctva1 540.00
29Manipulácia dreva na sklade2 400.00
30Zemné práce – cesty,úprava terénu,ústia rúr600.00
31Poplatky na účtoch190.00
32Za priblíženie drevnej hmoty -ťažby50 630.02
33Dary, sponzorstvo  (cesta pri D. Bačé)2 000.00
34Daň z pridanej hodnoty10 000.00
35Geodetické služby (ttp-les,cesty)2 000.00
 spolu : 199 700.00
 Zostatok : 24 600.00

Pridajte komentár

XHTML: Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>