Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo

Organizačná štruktúra

Urbár  a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo ,  038 54

Výbor
predseda             :                Ing.     Ján            Vojt
podpredseda      :                            Peter          Stano
hospodár             :                Ing.    Ivan            Milan
člen                       :                         Marián       Volna
člen                       :                         Jaroslav        Vavák
člen                       :                         Vladimír       Vaňko
člen                       :                          Peter             Vojt
Dozorná  rada
predseda             :                           Vladimír       Čavajda
člen                       :                          Marek          Milan
člen                       :                          Ľubomír        Dubovec
O L H
Ing.       Peter            Bakura
Valné    zhromaždenie
Koná sa minimálne jedenkrát ročne, právo účasti majú všetci vlastníci, resp. ich právoplatne splnomocnení zástupcovia, počet hlasov vlastníka zodpovedá veľkosti  podielov. V súčasnosti je členmi spoločenstva cca 300 vlastníkov.

Apríl    2022

Pridajte komentár

XHTML: Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>