Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo

Zmluva o založení

Comments are closed.